اخبار و رویدادها


 ١٦:٢٣ - سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٢٩ - سه شنبه ٩ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٤٥ - سه شنبه ٩ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق بازرگانی ایران و کانادا
آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) اتاق بازرگانی ایران و کانادا
 ١١:١٨ - دوشنبه ١١ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دعوت برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تیر 1397
دعوت برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تیر 1397
 ١٦:١٨ - يکشنبه ١٣ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نتیجه انتخابات هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و کانادا
روز یکشنبه 6 اسفند 1396، جلسه مجمع عمومی عادی اتاق بازرگانی ایران و کانادا با موضوع انتخابات هیئت مدیره برگزار گردی
 ١٤:٤٩ - سه شنبه ٨ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٥١ - دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعيه دعوت براي نوبت دوم مجمع عمومي
٦ اسفند نوبت دوم مجمع عمومي
 ١٤:٤١ - يکشنبه ١٥ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
دعوت برای مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و کانادا
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق بازرگانی ایران و کانادا...
 ١٤:١٢ - شنبه ٧ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه حضور برای مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و کانادا
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق بازرگانی ایران و کانادا...
 ١٠:٣٨ - سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>